Tlenoterapia

Tlenoterapia hiperbaryczna (ang. Hyperbaric Oxygen Therapy – HBOT) jest uznaną na świecie terapią medyczną wykorzystującą ciśnienie wyższe od atmosferycznego, dzięki czemu tlen zostaje pozbawiony fizjologicznych barier przenikania przez tkanki. W rezultacie ten pierwiastek może przenikać w miejsca, gdzie trudno mu się przedostać w normalnej sytuacji – czyli do obszarów źle ukrwionych, np. ran.

Tlenoterapia, powodująca nawet kilkunastokrotne zwiększenie tlenu w organizmie, uruchamia mechanizmy naprawcze organizmu. Pod wpływem tej metody leczenia usprawniona zostaje praca układu immunologicznego, a także wzrasta zdolność organizmu do eliminacji toksyn i metali ciężkich z ustroju, dzięki czemu zdolny jest do szybszej regeneracji i walki z chorobotwórczymi patogenami. Ponadto usprawniona zostaje praca wielu układów naszego ciała – oddechowego, pokarmowego, krwionośnego, nerwowego czy kostno-stawowego. Co ważne, zaletą terapii jest także działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

X