Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BONÓW PODARUNKOWYCH

§ 1

Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady sprzedaży oraz realizacji bonów podarunkowych przez FLOXY Sp. z o.o.,
zwana dalej Sprzedawcą.

§ 2

Określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

Sprzedawca – FLOXY Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żorskiej 61 w Tychach, NIP: 6462999604, KRS: 0000997741.
Sklep – internetowy serwis Sprzedawcy znajdujący się pod adresem float.tychy.pl/sklep.
Bon podarunkowy – voucher (bon) o określonej usłudze, wygenerowany w formie elektronicznej przez Sklep lub dostępny w formie
papierowej w siedzibie Sprzedawcy, posiadający unikatowy numer, uprawniający posiadacza bonu do jego realizacji u Sprzedawcy.
Nabywca – osoba, która nabywa od Sprzedawcy bon podarunkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
Posiadacz bonu – nabywca lub inna osoba będąca w posiadaniu bonu podarunkowego.

§ 3

 1. Bon podarunkowy można nabyć stacjonarnie w siedzibie Sprzedawcy lub w Sklepie.
 2. Bon podarunkowy zakupiony w Sklepie jest dostarczany na podany w zamówieniu adres e-mail. Jeśli nie otrzymałeś bonu sprawdź folder
  SPAM.
 3. Bony podarunkowe są ważne przez 12 miesięcy licząc od daty zakupu.
 4. Bony podarunkowe mogą podlegać przedłużeniu jedynie po wcześniejszej akceptacji Sprzedawcy oraz za dopłatą ustaloną przez
  Sprzedawcę.
 5. Posiadacz bonu w przypadku chęci przedłużenia terminu ważności bonu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przed upływem jego
  terminu ważności pod numerem tel. 579 490 990 lub mailowo: kontakt@float.tychy.pl. Brak wcześniejszego kontaktu jest równoznaczny z
  przedawnieniem bonu i brakiem możliwości jego realizacji.
 6. Bony podarunkowe imienne nie mogą być przekazane innej osobie. Bony in blanco mogą być zrealizowane przez dowolną osobę.
 7. Nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu bonu w Sklepie w terminie 14 dni od dokonania transakcji.
 8. Bon zakupiony w siedzibie Sprzedawcy (stacjonarnie) nie podlega zwrotowi.
 9. Posiadacz bonu nie może wymienić bonu na gotówkę. Dozwolona jest wymiana na inny bon o tej samej lub wyższej wartości, z
  obowiązkiem dopłaty i po wcześniejszej akceptacji przez Sprzedawcę.

§ 4

 1. Rozliczenie bonu odbywa się poprzez przekazanie go Sprzedawcy w dniu jego realizacji.
 2. W celu realizacji bonu Posiadacz bonu zobowiązany jest umówić się na wizytę telefonicznie pod numerem 579 490 990 lub mailowo:
  kontakt@float.tychy.pl lub w serwisie https://booksy.com/pl-pl/.
 3. W przypadku zarezerwowania terminu wizyty i nie przybycia na miejsce oraz nie odwołania wizyty z co najmniej 24 godzinnym
  wyprzedzeniem bon podarunkowy uznaje się za zrealizowany.

§ 5

 1. Nabywca ma prawo do zgłoszenia reklamacji zawiadamiając o tym Sprzedawcę pisemnie na adres siedziby spółki lub na adres
  kontakt@float.tychy.pl.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 14 dni od daty doręczenia, każdą pisemnie zgłoszoną reklamację kierując się ochroną
  słusznego interesu Nabywcy.
 3. Wszelkie ewentualne zwroty przedpłaty wynikające z reklamacji dokonywane są wyłącznie przelewem na konto Nabywcy.

§ 6

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.03.2023r.
X